Yönetim Nedir?

     Yönetim kıt kaynakların İhtiyaçlar doğrultusunda rasyonel kullanış biçimidir. Gelişmiş binalarda birçok insanın beraber yaşıyor olması, artık Apartmanların, Sitelerin , iş hanlarının, havaalanı, Alışveriş merkezi gibi yerlerin eme
kli veya amatörler tarafından yönetilemeyeceğini göstermektedir.Batı Ülkelerinde olduğu gibi Profesyonel yönetim çağdaş bir ihtiyaçtır.     Devamı>>
Yöneticinin Sorumluluğu

     Kat mülkiyeti kanununa göre,ana taşınmazın yönetimi için atanan yönetici yada yönetim kurulu vekil statüsünde olup üçüncü kişilere karşı kat maliklerini temsil ederken yetki sınırlarının belirlenmesinde borçlar kanununun 388. maddesi hükmü uygulanır.Yönetim planında yada kat malikleri kurulu kararında yöneticilere kambiyo taahhüdünde bulunma yetkisi verilmişse, temsil ettikleri kat maliklerini bu yolla borçlandırabilirler.     Devamı>>
Profesyonel Yönetim Hizmetleri

     Kat Mülkiyeti Kanunu ile birlikte, Ancak, yüksek teknolojiye sahip akıllı binalar, iş Merkezleri, Alışveriş merkezleri, hava alanları, kültür merkezleri gibi sosyal yapılar, Çarşı ve eğlence yerlerinin yönetilmeleri her birine özel bir takım bilgi ve beceri gerekmektedir. Akademik alt yapısı ve geniş kadrosu ile Özenko bina korumave yönetim hizmetleri sizlere bu hizmetleri en uygun şartlarda temin etmektedir.     Devamı>>

Apartman bina gayrimenkul site plaza iş merkezi alış veriş merkezi alışveriş merkezi alışverişmerkezi  ev tesis konut sosyal konut sosyal konut vip residence kule iş kulesi işkulesi, Apartman yöneticisi, bina yöneticisi, gayrimenkul yöneticisi, site yöneticisi, plaza yöneticisi, iş yöneticisi, merkezi yöneticisi, alış yöneticisi, veriş yöneticisi, merkezi yöneticisi, alışveriş yöneticisi, merkezi yöneticisi, alışverişmerkezi yöneticisi,  yöneticisi, ev yöneticisi, tesis yöneticisi, konut yöneticisi, sosyal yöneticisi, konut yöneticisi, sosyal yöneticisi, konut yöneticisi, vip yöneticisi, residence yöneticisi, kule yöneticisi, iş yöneticisi, kulesi yöneticisi, işkulesi, kapıcı, aidat, ödeme, profesyonel yönetim, profesyonelyönetim, apattman yönetimi, apartıman yönetimi, apartıman yöneticisi, Apartman bina gayrimenkul site plaza iş merkezi alış veriş merkezi alışveriş merkezi alışverişmerkezi  ev tesis konut sosyal konut sosyal konut vip residence kule iş kulesi işkulesi, Apartman yönetimi, bina yönetimi, gayrimenkul yönetimi, site yönetimi, plaza yönetimi, iş yönetimi, merkezi yönetimi, alış yönetimi, veriş yönetimi, merkezi yönetimi, alışveriş yönetimi, merkezi yönetimi, alışverişmerkezi yönetimi,  yönetimi, ev yönetimi, tesis yönetimi, konut yönetimi, sosyal yönetimi, konut yönetimi, sosyal yönetimi, konut yönetimi, vip yönetimi, residence yönetimi, kule yönetimi, iş yönetimi, kulesi yönetimi, işkulesi, kapıcı, aidat, ödeme, profesyonel yönetim, profesyonelyönetim, apattman yönetimi, apartıman yönetimi, apartıman yönetimi, Apartman bina gayrimenkul site plaza iş merkezi alış veriş merkezi alışveriş merkezi alışverişmerkezi  ev tesis konut sosyal konut sosyal konut vip residence kule iş kulesi işkulesi, Apartman yönetimi, bina yönetimi, gayrimenkul yönetimi, site yönetimi, plaza yönetimi, iş yönetimi, merkezi yönetimi, alış yönetimi, veriş yönetimi, merkezi yönetimi, alışveriş yönetimi, merkezi yönetimi, alışverişmerkezi yönetimi,  yönetimi, ev yönetimi, tesis yönetimi, konut yönetimi, sosyal yönetimi, konut yönetimi, sosyal yönetimi, konut yönetimi, vip yönetimi, residence yönetimi, kule yönetimi, iş yönetimi, kulesi yönetimi, işkulesi, kapıcı, aidat, ödeme, profesyonel yönetim, profesyonelyönetim, apattman yönetimi, apartıman yönetimi, apartıman yönetimi, Apartman bina gayrimenkul site plaza iş merkezi alış veriş merkezi alışveriş merkezi alışverişmerkezi  ev tesis konut sosyal konut sosyal konut vip residence kule iş kulesi işkulesi, Apartman yönetimi, bina yönetimi, gayrimenkul yönetimi, site yönetimi, plaza yönetimi, iş yönetimi, merkezi yönetimi, alış yönetimi, veriş yönetimi, merkezi yönetimi, alışveriş yönetimi, merkezi yönetimi, alışverişmerkezi yönetimi,  yönetimi, ev yönetimi, tesis yönetimi, konut yönetimi, sosyal yönetimi, konut yönetimi, sosyal yönetimi, konut yönetimi, vip yönetimi, residence yönetimi, kule yönetimi, iş yönetimi, kulesi yönetimi, işkulesi, kapıcı, aidat, ödeme, profesyonel yönetim, profesyonelyönetim, apattman yönetimi, apartıman yönetimi, apartıman yönetimi,